Gmina Tarnowskie Góry

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gmine Tarnowskie Góry

Podstawowe informacje o projekcie

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 1034 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 

623 – instalacji fotowoltaicznych,

143 – instalacji solarnych,

71 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,

131 – pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u.,

66 – kotłów na biomasę


Planowana łączna wartość wydatków to 21 661 935,36 zł, z czego 19 204 632,00 zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 16 323 937,20 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.


Wskaźniki realizacji projektu: 
1. Wskaźniki produktu
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 4455,0626 t CO2/rok
2. Wskaźniki rezultatu
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 2,6902 MWe 
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 3,3390 MWt
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 7650,09 MWht/rok
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 2346,39 MWhe/rok
 - Stopień redukcji PM 10 5,4495 t PM10/rok

Aktualności

the ultimate planning solution for
busy mans who want to reach their personal goals

Career

·

Family

·

Life

10 things successful people do differently

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Career

·

Family

·

Life

3 Clear Warnings That Say Your Goals Are Too Small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Career

·

Entrepreneur

·

Life

Questions every business owner must be able to answer correctly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Dokumentacja

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Necessitatibus sed voluptatum qui saepe nostrum earum tenetur quam voluptates at temporibus itaque impedit incidunt excepturi, nam laborum omnis, repudiandae sequi sapiente molestias quo amet! Adipisci magni sunt, fugiat voluptatibus.

Free Consultation

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Koordynator Projektu

Anna Jaruszowiec
Tel. 605 615 596
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Formularz kontaktowy