Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich:
Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

Jeśli jesteś uczestnikiem projektu na stronie znajdziesz
niezbędne dokumenty oraz aktualności związane z realizacją projektu.
Wybierz herb swojej Gminy i odszukaj potrzebne informacje.

Lelów

Partner Projektu

Lyski

Partner Projektu

Nędza

Partner Projektu

Psary

Partner Projektu

Sośnicowice

Partner Projektu

Tworóg

Partner Projektu

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”


„Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs"


Termin realizacji projektu:
2020.08.31 – 2022.06.30
Wartość całkowita:
69 625 950,78 zł
Koszty kwalifikowane:
62 055 826,00 zł
Dofinansowanie:
52 747 452,10 zł

Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl